วันนี้ (3 มิถุนายน 2559) เวลา 10.00 น. โรงเรียนบ้านทุ่งวัง กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ อ.วิมล แต้มสีคราม ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ที่ได้ลาออกจากราชการ ภายใต้กิจกรรม "ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา" โดยมีครูและบุคลากรทาการศึกษา ผู้นำชุมชน ญาติพี่น้อง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยนายสีลม อ่างทอง ข้าราชการบำนาญ พราหมณ์ในพิธีบายศรี เสร็จพิธีรับประทานอาหารร่วมกันฯ

       ในช่วงเช้าก่อนเริ่มพิธี คุณครูวิมล แต้มสีครามได้กราบลาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครั้งสุดท้าย และกล่าวอำลานักเรียนศิษย์ปัจจุบันทุกคน อาจารย์วิมล แต้มสีคราม( รุ่งฉาย) เกิดที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี กศ.บ.(สังคมศึกษา) มศว.สงขลา และการศึกษาสูงสุด กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เริ่มรับราชการครูครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ปี 2526 -ปัจจุบัน รวมอายุราชการได้ 33 ปี สมรสกับ นายณภัทร (เกรียงศักดิ์) แต้มสีคราม มีบุตร จำนวน 2 คน  สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีผลงานดีเด่น ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ  ครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้  ครูผู้สอนสังคมศึกษาดีเด่น

       ในช่วงภาคค่ำ กิจกรรมสังสรรค์ ได้รับเกียรติจาก นายวิบูลย์ศักดิ์  พระภูจำนงค์  รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และแขกผู้มีเกียรติ ผู้นำชุมชน องค์กร คณะกรรมการสถานศึกษา ข้าราชการบำนาญ เพื่อนร่วมงาน ญาติมิตร และเพื่อน ๆ ทุกคน พร้อมกับการแสดงของลูกศิษย์ นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งวัง มอบของที่ระลึกและการแสดงความบันเทิง จากวงดนตรี

 

       การลาออกจากราชการในครั้งนี้เพื่อพักผ่อนและดูแลกิจการของครอบครัวต่อไป../

 
  ข่าว :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ภาพ :  ธนายุต  นนทเสน/ จารุวัฒน์  อังกุละศรี


 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
 

รายละเอียดภาพกิจกรรม

Goole Drive ลิงก์ : https://drive.google.com/folderview?id=0BznEAiC-j3r_bUQ2VS16d19YZE0&usp=sharing

Facebook : https://www.facebook.com/thungwangsatuk5/photos/?tab=album&album_id=644669112357125