วันนี้(12 เมษายน 2559) เวลา 14.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พร้อม ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ญาติพี่น้อง ร่วมบำเพ็ญกุศลและและงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผอ.ถวิล แสนเมืองแก้ว ณ เมรุวัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

       ผอ.ถวิล แสนเมืองแก้ว เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2507 เป็นบุตรคนสุดท้าย (คนที่ 9) ของ พ่อตุ่น และแม่น้อย แสนเมืองแก้ว จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนบ้านหนองผึ่ง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาพิเษก อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ค.บ.(พลศึกษา) วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ และระดับปริญญาโท ศษ.ม.(พลศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการรับราชการ
       ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนพยารามวิทยา สามัญศึกษา จ.สุรินทร์
       ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนพระครูพิทยาคม สามัญศึกษา จ.บุรีรัมย์
       ตำแหน่ง รองผอ. (ชนพ.) โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
       ตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

การสมรส 
       สมรสกับนางพัชรินทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ตำแหน่งครู ค.ศ.3 มีธิดา 2 คน 1) นางสาวจาระไน แสนเมืองแก้ว จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี - โท สาขานิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทย 2) นางสาววิไลลักษณ์ แสนเมืองแก้ว จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์

วาระสุดท้ายของชีวิต
      วันที่ 6 เมษายน 2559 เวลา 18.10 น.เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ เส้นทางบ้านท่าเรือ ต.ท่าม่วง อ.สตึก- อ.ชุมพลบุรี และวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 18.10 น. ได้ถึงแก่กรรมด้วยอาการสงบ สิริอายุได้ 52 ปี

     เราชาวประถมลุ่มน้ำมูล ขอส่งจิตอธิษฐานให้ดวงวิญญาณผอ.ถวิล แสนเมืองแก้ว ผู้ที่มีแต่น้ำใจดีงามร่าเริง เบิกบานสนุกสนานกับเพื่อนร่วมงาน เป็นที่รักใคร่ของพี่ๆ น้อง ๆ เพื่อน ๆ ทุกคน...ขอให้ดวงวิญญาณผอ.ถวิล แสนเมืองแก้ว ....ไปสู่สุคติมีความสุขอยู่ในเบื้องสัมปรายภพ...เทอญ

--------------------
ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
 
     
   
     
     
     
     
     
     
  ลิงก์ภาพ : https://www.facebook.com/ictbr4club/photos/?tab=album&album_id=455020144707820