วันนี้ (18 กันยายน 2558 เวลา 16.30 น.) อำเภอสตึก สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดงานแสดงมุทิตาจิตและเกษียณอายุราชการให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคเพียร วิริยะอุตสาหะ จนถึงเส้นชัยแห่งวิถีชีวิตของทางราชการ เกษียณอายุราชการ 60 ปี ภายใต้คำขวัญ " จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในพิธีการจัดงานได้รับเกียรติจาก นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

การจัดงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้ดำเนินการจัดงานร่วมกันทุกโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน โดยการจัดงานในปีนี้เป็นครั้งนี้ 2 โดยมีคณะกรรมการดำเนินหลัก ประกอบด้วยชมรมผู้บริหารอำเภอสตึก ชมรมครูอำเภอสตึก กลุ่มโรงเรียนในสังกัดทั้ง 6 กลุ่มและองค์กรต่างๆ ในปีการศึกษา 2558 มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 23 ราย ประกอบด้วย ผู้บริหาร 4 ราย ครู 18 ราย และนักการฯ 1 ราย และข้าราชการที่ลาออกจากราชการ 1 ราย รวมทั้งสิ้น 24 ราย

การจัดงานดังกล่าวฯ ได้รับเกียรติจาก นายรังสิกร ทิมาตฤกะ อดีต ส.ส.จังหวัดบุรีรัมย์ (รองนายก อบจ.บุรีรัมย์) คุณวิมลนันท์ ทิมาตฤกะ นายกเทศบาลตำบลสตึก, ด.ต.พงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี นายกเทศบาลตำบลศรีสตึก, นายวิชัย ทองบ่อ ประธานมูลนิธิการศึกษาสตึก, นายเลื่อน เชวงกูล ประธานชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอสตึก และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอำเภอสตึกทุกโรงเรียน

ขอขอบคุณทุกคณะกรรมการดำเนินงานทุกท่าน ตลอดจนผู้มีเกี่ยวเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 6 กลุ่ม (ผอ.อดุลย์ มะลัยสิทธิ์ สตึก 1, ผอ.ภูษิต บุญอิ้ง สตึก 2, ผอ.ชูชาติ สามารถกุล สตึก 3, ผอ.มนตรี ชบา สตึก 4, ผอ. บรรจง พวงธรรม สตึก 5 และผอ.ชวลิต ชูทรัพย์ สตึก 6) ชมรมครูสตึก ชมรมผู้บริหารอำเภอตึก และท่านผอ.สมชัย อังกุละศรี คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเกาะฯ ทุกท่าน ขอบใจน้อง ๆ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักเรียนทุกคน ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดงาน และกลุ่มผู้บริหาร-ครูสตรี อำเภอสตึกทุกท่าน
 
  ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนนท์  ภาพ :  สุวัฒน์  อุ่นทานนนท์/แสงชัย อธิพัฒน์พลากร
วีดิทัศน์  ;  ชิตษณุ  จีระออน
 
     
     
  ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่ (Google Drive) ตามลิงก์

https://drive.google.com/folderview?id=0BznEAiC-j3r_QWRMeUtDOEN5ZEU&usp=sharing

ดาวน์โหลด วีดิทัศน์ : Youtube ตามลิงก์

https://www.youtube.come/watch?t=%2F200&v=OuLeiMMAHcA