วันนี้(21 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น.) นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธาน ในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับยุวบัณฑิต นักเรียนระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาล 3) โรงเรียนอนุบาลทศพร ณ หอประชุมโรงเรียนทศพรวิทยา ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนางสงกรานต์ พันธุ์พินิจ ผู้บริหารและผู้จัดการโรงเรียนทศพรวิทยา นายพีระพงษ์ พันธุ์พินิจ ผู้รับใบอนุญาต นางพิฑูร กัณฑชัยวรรณ ผู้บริหารโรงเรียนทศพรวิทยา คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนให้การต้อนรับ ในปีการศึกษา 2557 มี
นักเรียนรับเกียรติบัตร จำนวน 112 คน โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมมีดังนี้

       07.30-10.00 น. ยุวบัณฑิต ผู้ปกครองนักเรียนละทะเบียน รายงานตัว ถ่ายรูปยุวบัณฑิตพร้อมกัน บริเวณหน้าเสาธง
       10.00-10.10 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เดินทางมาถึงหอประชุ
       10.20-12.00 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                              ตัวแทนยุวบัณฑิต กล่าวรายงาน
                              ตัวแทนยุวบัณฑิตอ่านรายชื่อนักเรียนรับวุฒิบัตร
                              ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร
                              ตัวแทนยุวบัณฑิตนำกล่าวคำปฏิญาณตน
                              ยุวบัณฑิตร้องเพลงอนุบาลรำลึก และเพลงมาร์ชอนุบาลทศพร
                              ประธานร่วมถ่ายรูปหมู่กับยุวบัณฑิต
        12.00 น. เป็นต้นไป สังสรรค์ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (โต๊ะจีน)
                             การแสดงของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-2
                             ประธานในพิธีรับทุนการศึกษษจากผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 สมทบทุน กองทนุโรงเรียนรางวัลพระราชทานอนุบาลทศพร
                             ผู้รับใบอนุญาตมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดี และนักเรียนที่ทำคุณประโยชน์ ให้กับทางโรงเรียน


       โรงเรียนอนุบาลทศพร เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ และการการควบคุม กำกับดูแลของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานปี 2550 และปีการศึกษา 2555 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล-อนุบาลปีที่ 3 นักเรียนได้เข้ามาเรียนรู้อยู่ในโรงเรียน 3-5 ปี โรงเรียนจึงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน เพราะได้รับการเาใจใส่ด้วยความรัก ความ
อบอุ่น จากคณะครูเป็นอย่างดี

       ทางโรงเรียนได้เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีความภาคภูมิใจในความ
สำเร็จเบื้องต้นของนักเรียน และโรงเรียนได้รายงานความก้าวหน้าต่อสาธารณชน ผู้ปกครอง ชุมชนต่อ
ไป.../

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

ข่าว/ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์  

แบ่งปัน :  |FANPAGE @ชมรมครูไอซีที สพป.บร.4|