กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 08.09 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยมี นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บร.4 เป็นประธานในพิธี

      ผู้เข้าร่วมพิธีมอบฯ เป็นข้าราชการครูได้รับได้รับเครื่องราชย์ฯ จำนวน 101 คน และในโอกาสเดียวกัน ทางสพป.บร.4 ได้จัดพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเนื่อง ในใกล้วันมหาเฉลิมพระชมมพรรษาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีกำหนดการดังนี้

 

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556
นศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 08.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

 

เวลา 06.30-07.30 น. - ผู้เข้าร่วมพิธีลงทะเบียน ณ ห้องประชุม AOC สพป.บร.4
เวลา 07.30-08.00 น. - ผู้เข้าร่วมพิธี นั่งประจำที่ ตามที่กำหนด
เวลา 08.09 น.          - ประธานในพิธี นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บร.4 เดินทางมาถึง (เพลงมหาฤกษ์)
                           - ประธานในพิธีลงนามถวายพระพร
                           - ประธานในพิธีประจำแท่านเพื่อรับการกล่าวรายงาน
                           - นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บร.4 กล่าวรายงานต่อประธาน
                           - ประธานในพิธี ทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์และเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ
                           - ประธานในพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวถวายราชสดุดี
                           - ร่วมขับร้องเพลงถวายพระเกียรติ
                              - เพลงสรรเสริญพระบารมี
                              - เพลงสดุดีมหาราชา
                           - เบิกตัวข้าราชการเพื่อรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
                           - พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
                           - ประธานในพิธีกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ
                           - เพลงสรรเสริญพระบารมี
                           - ประธานในพิธีพบเพื่อนข้าราชการ
                           - เสร็จพิธี

หมายเหตุ
การแต่งกาย ผู้บริหารโรงเรียน ผู้อำนวยการ ผู้รับเหรียฐ เจ้าหน้าที่ (ชุดปกติขา) ผู้มาร่วมงาน ผู้ทำคุณประโยชน์ (ชุดสูท/ชุดสุภาพ)

 

   
 

 

                      นายศักดา จันทร์ฝอย  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประธานในพิธี

 
     
     
     
   
 

 

                         รองผอ.วิบูลย์ศักดิ์  พระภูจำนงค์  ถ่ายรูปกับเพื่อนครูที่รับเครื่องราชย์ฯ

 
     
     
     

 แบ่งปัน :  ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม  |Facebook|   |Google+|

ข่าว :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์/สุกฤษฏิ์  สอนเพีย/ รชฏ  ชะรุมรัมย์