ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จะจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556 ขึ้น เพื่อถือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (w1029.pdf)การจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ Admin20 kB2015-03-14 21:10